Plac spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK